Kujundada inimest
"Kujundada inimest"

2010, 200 lk
15.november

Selle raamatu kirjutamise ajendiks sai isiksus, kes kandis eneses veendumust, et ka majanduse ning riigi huve teenib parimal viisil selline kool, kus toimitakse tervikinimese kujundamise  nimel ning asetatakse esiplaanile tema inimlikkus. Ja alles seejärel tema väärtus tööjõuna. See põhimõte kuulub Heinrich Pestalozzile.

Arthur Brühlmeier
 
--------


Pestalozzi pedagoogiliste ideede igavikuline mõõde teeb nad ajakohaseks ka täna, kui järjest enam saab tajutavaks majandus- ning rahandusmaailma surve kasvatusele, koolile ja  haridusele. Ent kasvatuse ja hariduse valdkonnas kehtivad teised seaduspärasused. 

Arusaam inimesest ning suutlikkus tajuda lapsi  nende elusituatsioonis aitavad ärgata sellisel pedagoogilisel hoiakul, mis tagab õpetamise ja õppimise naudingu ning  eluterve  kasvatussuhte. Käsi, pea ja süda – nende Pestalozzi sõnastatud inimese mõõtmetega  arvestades toetame  lapse loomulikke arengujõude.

Pestalozzi ideede toimivusele meie tänases koolis on pühendatud see raamat.

Tiiu Kuurme,
Kasvatusteaduse dotsent
Tallinna Ülikool

 

 

Telli siit: http://www.print.ee/

 

 

Allpool on koos sisukorraga ära toodud ka raamatu esimesed peatükid.

 

Sisukord pdf formaadis
Tagasi