Agressiivsuse astmed Raisa Cacciatore
"Agressiivsuse astmed"

2015
236 lk

Tuntud Soome psühhiaatri Raisa Cacciatore järjekordne eesti keeles ilmuv raamat „Agressiivsuse astmed” on mõeldud peamiselt lastega tegelevatele professionaalidele – nõustajatele, õpetajatele, kasvatajatele.

See annab süvaülevaate agressiivsuse tekkemehhanismidest ning aitab leida funktsionaalseid viise tekkivate pingete maandamiseks.

Agressiivsus ei ole oma olemuselt ei positiivne ega negatiivne. Õigesti juhituna on ta lapse arengu oluliseks osaks. Ilma agressiivsuseta ei suudaks laps oma vanematest turvaliselt eralduda ja iseseisvuda, temas oleks vähe julgust ja innukust. Ometigi vajab laps selleks, et oma agressiivsust kontrollima õppida õiget toetust ja suunamist, piire ning turvatunnet.

„Agressiivsuse astmete” mudel põhineb agressiivsuse mõistmisel ja selle aktsepteerimisel, õpetab, kuidas agressiivsusega toime tulla, rõhutab inimese enda vastutust oma tunnete kontrollimisel ning aitab kujundada vägivallavastaseid hoiakuid.

„Agressiivsuse astmed” püüab pakkuda sellist vägivalla vähendamise mudelit, mis põhineb vägivaldse käitumise ennetamisel. Cacciatore pakub välja konkreetse töövahendi, mis aitab keerulisi tundeid kontrollima õppida. Kui laps õpib oma agressiivsust õigesti juhtima ja suunama, on see suureks energiaallikaks, pakkudes indu ja julgust tegutseda.

Raamatu lisaväärtuseks lasteasutustele on see, et „Agressiivsuse astmeid” saab kasutada praktilise õppematerjalina ja koolitundide ja lastega läbiviidavate vestluste ettevalmistamisel ja ülesehitamisel.

Raamatus on toodud näiteks praktilised koolitundide kirjeldused, kus näidatakse, kuidas laste ja noortega agressiivsusest ja vägivallast rääkida.

Lisaks leiab raamatust leiab ka lihtsaid mudeleid vihaste lastega suhtlemiseks.

Telli siit: http://www.print.ee/telli/

 

Sisukord pdf formaadis
Tagasi